INTRODUCTIE

Q-safety staat voor kwaliteit, passie en innovatie op veiligheidsgebied. Een gebied wat heden ten dage als normaal wordt ervaren door de aanwezigheid van vele hulpdiensten in diverse hoedanigheden. Maar we weten ook dat het kernwoord voor veiligheid, zelfredzaamheid, belangrijker wordt nu onze samenleving complexer wordt. Het verkeer van heden is veel intensiever dan het verkeer van de tachtiger jaren, onze huizen zijn veel zwaarder belast met elektronische apparatuur dan twintig jaar gelden en wijzelf staan ook veel meer bloot aan invloeden van buitenaf. Om hierop in te spelen is Q Safety ontwikkeld en haar productlijnen.

Q Safety heeft voor tal van situaties een passende oplossing met alleen de beste en gecertificeerde producten. Q Safety heeft de kennis en de passie om de meest juiste oplossingen te ontwikkelen met haar partners en deze gebruiksklaar aan haar afnemers te presenteren.